February 24, 2017
VS
1st Period - 1:22
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Brady Ramsay 0 votes
Mason Baptista 0 votes
Draw 0 votes