December 16, 2016
VS
1st Period - 16:08
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Montana Onyebuchi 0% (0 votes)
Nolan Yaremko 100% (1 votes)
Draw 0% (0 votes)