November 30, 2016
VS
2nd Period - 1:15
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Jordan Ty Fournier 100% (4 votes)
Anthony Wojcik 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)