October 08, 2016
VS
3rd Period - 4:59
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Tim Gelatt 0 votes
Anthony Mangano 0 votes
Draw 0 votes