April 25, 2015
VS
3rd Period - 6:48
2014-2015 Postseason Season
Voting Results
Robby Jackson 0 votes
Mitch Elliot 0 votes
Draw 0 votes