March 03, 2015
VS
1st Period - 3:19
2014-2015 Regular Season
Voting Results
Bryce Aneloski 0 votes
Shayne Taker 0 votes
Draw 0 votes