February 22, 2015
VS
1st Period - 0:16
2014-2015 Regular Season
Voting Results
Aleh Shypitsyn 0 votes
David Segal 0 votes
Draw 0 votes