February 21, 2004
VS
1st Period - 3:12
2003-2004 Regular Season
Voting Results
Karl Stewart 0 votes
Jason Marshall 0 votes
Draw 0 votes