November 08, 2014
VS
1st Period - 18:16
2014-2015 Regular Season
Voting Results
Justin Hamonic 100% (2 votes)
Wyatt Johnson 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)