November 07, 2014
VS
3rd Period - 18:09
2014-2015 Regular Season
Voting Results
Jimmy Oligny 0 votes
Jeff Hoggan 0 votes
Draw 0 votes