October 25, 2014
VS
3rd Period - 3:05
2014-2015 Regular Season
Voting Results
Chris Duszynski 0 votes
Camden Wojtala 0 votes
Draw 0 votes