February 21, 2014
VS
2nd Period - 11:49
2013-2014 Regular Season
Voting Results
Zach Frye 0 votes
Fredric Larsson 0 votes
Draw 0 votes