February 09, 2014
VS
2nd Period - 12:22
2013-2014 Regular Season
Voting Results
Ryan Siroky 0 votes
Alexx Privitera 0 votes
Draw 0 votes