January 25, 2014
VS
1st Period - 0:00
2013-2014 Regular Season
Voting Results
Cody Bentzel 0 votes
Nick Mosher 0 votes
Draw 0 votes