October 20, 2013
VS
3rd Period - 6:31
2013-2014 Regular Season
Voting Results
Evan Scott 100% (1 votes)
Valentin Zykov 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)