April 09, 2013
VS
2nd Period - 16:49
2012-2013 Postseason Season
Voting Results
AJ Hau 0 votes
Ben Ondrus 0 votes
Draw 0 votes