February 15, 2013
VS
2nd Period - 8:39
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Drew Smolcynski 0 votes
Draw 0 votes