February 01, 2013
VS
2nd Period - 14:37
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Alex Baskakov 0 votes
Jon Farkas 0 votes
Draw 0 votes