January 20, 2013
VS
1st Period - 9:01
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Matt Smyth 0 votes
Draw 0 votes