November 23, 2012
VS
3rd Period - 8:25
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Ryan Schnell 0 votes
Tommy Kivisto 0 votes
Draw 0 votes