November 14, 2012
VS
2nd Period - 10:11
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Jakub Culek 0 votes
Jimmy Oligny 0 votes
Draw 0 votes