September 29, 2012
VS
2nd Period - 19:30
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Pavel Valentenko 0% (0 votes)
Evgeny Korotkov 0% (0 votes)
Draw 100% (1 votes)