March 16, 2012
VS
1st Period - 0:03
2011-2012 Regular Season
Voting Results
Scott Trask 0% (0 votes)
Jimmy Oligny 0% (0 votes)
Draw 100% (1 votes)