February 15, 2012
VS
1st Period - 11:14
2011-2012 Regular Season
Voting Results
Jimmy Oligny 0 votes
Draw 0 votes