May 01, 2011
VS
2nd Period - 12:06
2010-2011 Postseason Season
Voting Results
Simon Robidas 0 votes
Cody Doucette 0 votes
Draw 0 votes