April 24, 2011
VS
3rd Period - 19:55
2010-2011 Postseason Season
Voting Results
Simon Robidas 0 votes
Cody Doucette 0 votes
Draw 0 votes