January 08, 2011
VS
1st Period - 2:43
2010-2011 Regular Season
Voting Results
Kyle Bochek 0 votes
Bobby Phillips 0 votes
Draw 0 votes