Vityaz Chekhov at Severstal Cherepovets

Oct 02, 2008

Severstal Cherepovets win 4-3

There were no fights in this game.

Westminster