Vityaz Chekhov at Severstal Cherepovets

Jan 03, 2012

Severstal Cherepovets win 4-1

There were no fights in this game.