Torpedo Nizhny Novgorod at Traktor Chelyabinsk

Nov 25, 2009

Torpedo win 4-1

There were no fights in this game.