September 11, 2022
VS
3rd Period - 5:55
2022-2023 Preseason Season
Voting Results
Blake Smith 0 votes
Ryan McGuire 0 votes
Draw 0 votes