January 22, 2022
VS
1st Period - 12:18
2021-2022 Regular Season
Voting Results
Brayden Guy 0 votes
Tye McSorley 0 votes
Draw 0 votes