October 18, 2021
VS
1st Period - 20:00
2021-2022 Regular Season
Voting Results
Yegor Voronkov 0 votes
Nikita Shashkov 0 votes
Draw 0 votes