October 19, 2019
VS
2nd Period - 5:05
2019-2020 Preseason Season
Voting Results
Egor Kostyukov 0 votes
Egor Babynin 0 votes
Draw 0 votes