September 12, 2019
VS
1st Period - 17:57
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Oleg Yevenko 0 votes
Evgeny Chesalin 0 votes
Draw 0 votes