September 16, 2003
VS
3rd Period - 0:00
2003-2004 Preseason Season
Voting Results
Markus Kankaanpera 50% (2 votes)
Nik Antropov 50% (2 votes)
Draw 0% (0 votes)