January 26, 2003
VS
1st Period - 0:51
2002-2003 Regular Season
Voting Results
Jeff Halpern 0% (0 votes)
Bobby Holik 0% (0 votes)
Draw 100% (1 votes)