October 04, 2016
VS
3rd Period - 5:09
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Goran Bezina 50% (1 votes)
Gennady Stolyarov 0% (0 votes)
Draw 50% (1 votes)