April 20, 2013
VS
2nd Period - 10:20
2012-2013 Postseason Season
Voting Results
John Padulo 0 votes
Matthew Weis 0 votes
Draw 0 votes