February 27, 2013
VS
3rd Period - 13:14
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Ryan Lowney 0 votes
Drew Smolcynski 0 votes
Draw 0 votes